Winnet Skånes arrangemang och medverkan på Mötesplats Skåne 2016!

Nästa vecka, den 19 augusti är det dags för Mötesplats Skåne. Mötesplats Skåne är ett återkommande arrangemang som Region Skåne arrangerar på Dockplatsen i Malmö och är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi. Den 19 augusti arrangerar Winnet Skåne två programpunkter, Så här gör vi Skåne till Sveriges mest jämställda region och Mångfaldskartläggning som metod… More Winnet Skånes arrangemang och medverkan på Mötesplats Skåne 2016!

APELRYDSEMINARIET 2016

Den 12-13 augusti går Apelrydsseminariet traditionsenligt av stapeln i Båstad. Det är åttonde året som Apelrydsseminariet arrangeras och årets tema är jämställdhet och framtid. Talar gör bland andra Anders Kompass, chef för FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève, Nour El Refai, komiker och skådespelare, Nina Åkestam, reklamforskare Handelshögskolan, Ulrika Rogland, målsägarbiträde och opinionsbildare, och Lars Jalmert, professor. Läs… More APELRYDSEMINARIET 2016

Winnet Skåne söker en Projektledare/Processledare

Projektet Jämställdhetsverkstan ska samla aktörer från civilsamhällets organisationer i medskapande Jämställdhetsverkstäder, där deltagarna får: Verktyg för praktiskt förändringsarbete Kunskap om jämställdhetsintegrering  Coachning för vidareutveckling av jämställdhetsarbete Projektets fokus ligger på att gå från ord till handling, att omsätta teoretisk kunskap in i praktiken, för att skapa jämställdhet varje dag. I Jämställdhetsverkstan kommer deltagarna att nå… More Winnet Skåne söker en Projektledare/Processledare

Jämställdhetsverkstan

Winnet Skåne har som en av 19 organisationer beviljats medel för ett jämställdhetsprojekt från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet Jämställdhetsverkstan är en vidareutveckling av en idé som kommer från det arbete som vi gjort med de skånska Jämställdhetskartorna. Projektet ska samla aktörer från civilsamhällets organisationer i medskapande Jämställdhetsverkstäder, där deltagarna får: Verktyg för praktiskt… More Jämställdhetsverkstan

Frukostseminarium: Jämställdhet i kluster- och innovationsfrämjande miljöer

  Den 30 maj-3 juni pågår Skåne Innovation Week och den 31 maj bjuder Winnet Skåne in till ett frukostseminarium! Tid: 31 maj 2016, 08.00-10:00 Plats: Auditoriet, MINC, Anckargripsgatan 3, Malmö Winnet Skåne har under flera år gjort kartläggningar av hur jämställdheten utvecklas i kluster- och innovationsfrämjande miljöer i Skåne, och under 2016 kommer en uppdaterad kartläggning… More Frukostseminarium: Jämställdhet i kluster- och innovationsfrämjande miljöer

Porträtt av jämställdhet

Genusfotografen Tomas Gunnarsson har nu släppt sin bok  ”Bilder som förändrar världen – en handbok i genusmedvetet och inkluderande foto”. Här finns massor av fina exempel på hur du kan tänka kring innan du publicerar bilder. Särskilt om du vill nå nya målgrupper eller en större publik. Många bilder vi möter är stereotypa och kan… More Porträtt av jämställdhet

De jämställdhetspolitiska målen

”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.” så är Sveriges jämställdhetspolitiska mål formulerad. Målet antogs 2006 i bred politisk enighet utifrån propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155). Till det jämställdhetspolitiska målet finns fyra delmål som vi har listat… More De jämställdhetspolitiska målen