Kontakt

Besöks- och postadress:
Sankt Annegatan 4
223 50 Lund
Tel: 0707-82 74 10
E-post: skane[a]winnet.se

Juridiskt namn: Föreningen ResursCentrum för Kvinnor i Skåne
Plusgiro: 19 22 59 – 0
Org nr: 846502-2864