Medlemmar

Winnet Skåne fungerar som en paraplyorganisation för lokala nätverk och föreningar för kvinnor i Skåne. Medlemskap kostar 100 kr per år. Avgiften faktureras efter godkänd medlemsansökan.

Medlemmar 2016 är Arbor, Aurora, Föreningen Christina, FemNet, Grid, Höjdarna, IKF, KvinNet, Selma, ProQvi, Qlara, Queenia, Viqtoria och Winnet Malmö.

Stödmedlemskap
Myndighet, organisation eller enskild person som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar kan antas som stödmedlem. Även stödmedlemskap kostar 100 kr per år.